mgr inż. Natalia Morawska

Email natalia.morawska@pg.edu.pl
Numer telefonu 583471542
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/natalia.morawska

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 112
Numer telefonu 583471542
Email natalia.morawska@pg.edu.pl