Bartosz Konstantynowicz

Email bartosz.konstantynowicz@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bartosz.konstantynowicz

Zajmowane stanowiska

Pracownik gospodarczy
Miejsce pracy Sekcja Obsługi budynku Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny