dr hab. inż. Jacek Czub, prof. nadzw. PG

Email jacczub@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 92
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jacczub

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 219
Numer telefonu (58) 347 20 92