dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska

Email roman@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 20
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/roman

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Sztuk Wizualnych, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 453
Numer telefonu (58) 347 15 20

Wiadomość dla studentów

 

 

Notka biograficzna

Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska (dr inż. arch.) jest starszym wykładowcą w Katedrze Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W roku 1990 ukończyła studia na Politechnice Gdańskiej otrzymując tytuł mgr inż. architekta. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Architektury Regionalnej w Gdańsku oraz w pracowni architektonicznej P.P.U „LOKATA” w Gdańsku (kompleksowe projektowanie budynków i wnętrz obiektów użyteczności publicznej). W roku 2000 uzyskała uprawnienia projektowe w specjalności architektury bez ograniczeń i została członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów. W roku 2006 uzyskała stopień doktora na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej przedstawiając pracę pt. Rola światła słonecznego w architekturze współczesnego muzeum. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z wykorzystaniem światła dziennego w architekturze, w szczególności możliwości kreacyjnych naturalnego oświetlenia w projektowaniu obiektów architektonicznych, a także zagadnień dotyczących przekazu kulturowego i kulturotwórczej roli architektury. Prowadzone obecnie badania dotyczą wpływu cyfrowych metod wspomagających proces projektowania na rozwiązania projektowe, integrujące wykorzystanie światła dziennego w aspekcie funkcjonalnym i estetycznym. Artykuły i referaty jej autorstwa publikowane są w monografiach i czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (Geometria Wykreślna, Techniki komputerowe w projektowaniu architektonicznym na studiach I i II stopnia). Jest członkiem  Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej oraz bierze udział  w programie Teaching Staff Mobility Erasmus plus.

 

Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska  (Architect, Ph.D.), Senior Lecturer in Department of Visual Arts, Faculty of Architecture, Gdansk University of Technology received her Master’s degree (MSc) in Architecture in 1990 at Gdansk University of Technology. Gained professional experience at Office of Regional Architecture in Gdansk and architectural studio of P.P.U "LOKATA" (comprehensive designs of the architecture of public buildings). In 2000 obtained an unrestricted architecture design permit and became member of Pomeranian Regional Chamber of Architects. In 2006 received Ph.D. in architecture and urban planning, Department of Architecture, Gdansk University of Technology, for thesis The role of daylight in architecture of the modern museum. Research interests: use of daylight in the design of buildings of sacral and cultural importance. Current research: digital methods in utilizing daylight in buildings functionally and aesthetically, as well as in the teaching of architecture. Her writings appeared in Polish and international publications. Has extensive experience in academic teaching of Descriptive Geometry and Computer Techniques. Member of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, participates in Teaching Staff Mobility Erasmus plus.