dr inż. arch. Wiesław Czabański

Email wieczaba@pg.edu.pl

Notka biograficzna

 

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od roku 1969 do 1975 zatrudniony w Katedrze Geometrii Wykreślnej PG kierowanej przez prof. Franciszka Otto. Wykonawcą części rysunkowej wydanego w 1975 roku. Podręcznika Geometrii Wykreślnej autorstwa Franciszka i Edwarda Otto. Asystent  na wizji przedmiotu geometria wykreślna w ramach Politechniki Otwartej wydawanej w latach 1969-1971 w telewizji polskiej.

Jako młodszy pracownik dydaktyczno- naukowy opiekun studenckich kół naukowych, studentów pierwszego roku oraz praktyk studenckich. Wieloletni pracownik Katedry Architektury Służby Zdrowia Wydziału Architektury PG.  Autor i współautor projektów związanych z budową nowych obiektów szpitalnych oraz modernizacji i rozbudowy istniejących w tym akademii Medycznej w Gdańsku, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Gdańsku i Pomorskiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie. Powyższe prace były podstawą referatów i artykułów oraz rozprawy doktorskiej związanej z modernizacją i rozbudową szpitali ogólnych na wybranych przykładach z województwa gdańskiego.

 • Kierownik Zakładu Architektury Służby Zdrowia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w latach 1991-1994;
 • Przewodniczący Zespołu d.s. lokalowych Senackiej Komisji d.s. Ogólnych w latach 1990-1993;
 • Wieloletni członek Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej;
 • Członek Senatu Politechniki Gdańskiej w kadencji 2002-2006;
 • Pełnomocnik Rektora Politechniki Gdańskiej d.s. Architektury i Przestrzennego Zagospodarowania Zespołu Politechniki Gdańskiej;

 

Specjalista w zagadnieniach związanych z rewitalizacją zabytkowych obiektów użyteczności publicznej w zakresie teoretycznym i praktycznym. Główny projektant i kierownik zespołu wielobranżowego związanego z rewitalizacją, modernizacją Gmachu Głównego i innych obiektów zabytkowych Politechniki Gdańskiej. Autor i pomysłodawca adaptacji nieużytkowych poddaszy Gmachu Głównego, przeszklonego przekrycia obu dziedzińców oraz rekonstrukcji zrealizowanej w 2012 r. wieży zegarowej.

Działalność dydaktyczna:

 • Promotor kilkudziesięciu magisterskich prac dyplomowych w tym nagrodzonych Dyplomem Roku przez SARP, Pomorską Okręgową Izbę Architektów, Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Prezydentów Miast Gdyni i Gdańska;
 • Autor    nowego przedmiotu nauczanego na Wydziale Architektury związanego z zaawansowanymi systemami instalacyjnymi w architekturze budynków wykorzystującymi w maksymalnym zakresie odnawialne źródła energii. Prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego na semestrach kierunku inżynierskiego i magisterskiego Wydziału Architektury, w którym integruje zagadnienia  architektoniczne z rozwiązaniami technicznymi w tym mającymi wpływ na ochronę środowiska, warunki  higieniczno-sanitarne i minimalizację kosztów eksploatacyjnych budynków;
 • Od roku 2010 prowadzi na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej seminarium magisterskie na kierunku Inżynieria Mechaniczno- Medyczne;

 

 • Nagradzany wielokrotnie przez Rektorów PG za działalność dydaktyczną( nagrody:1973, 1982, 1992,1994,1996,1998,1999,2000,2002,2008,2012 r.) oraz za działalność naukowo- badawczego (1974,1975,1976,1979,1988 r.);

 

 • W roku 2002 otrzymuję z rąk Rektora PG prof. Aleksandra Kołodziejczyka medal za zasługi dla Politechniki Gdańskiej. Wyróżniony srebrną odznaką „ za opiekę nad zabytkami” w 2005r. przez Ministra Kultury;

 

 • Odznaczony w 1997 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi dla Politechniki Gdańskiej;

 

 • Uhonorowany w 2005 r. przez Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Janusza Rachonia jubileuszowym medalem „ 100 lat Politechniki Gdańskiej i 60- lecia Politechniki Gdańskiej”.

 

Działalność zawodowa i społeczna poza uczelnią:

 

 • Wieloletni członek Stowarzyszenia Architektów Polskich i członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Sędzia referent wielu krajowych i międzynarodowych konkursów architektonicznych, w tym na Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, rozbudowę Urzędu Miejskiego Gdańsku i projektu rozbudowy Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im PCK.;
 • Posiada uprawnienia projektowe architektoniczne i wykonawcze w budownictwie w zakresie kierowania, nadzorowania, kontrolowania, badania stanu technicznego obiektów budowlanych. Jest autorem projektów wielu realizacji w Gdyni i woj. Pomorskim;
 • Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Orłowa i wieloletni przewodniczący sekcji architektury i ochrony zabytków. Autor  wykonanego w 1990 roku projektu remontu i adaptacji domu mieszkalnego przy ul. Orłowskiej 8 na siedzibę T.P.O i muzeum Stefana Żeromskiego. Wykonawca dokumentacji architektonicznej odtworzenia, na podstawie zachowanej ikonografii, zniszczonego całkowicie w 1939 roku z rozkazu okupanta kościoła p.w.św. Józefa w Kolibkach oraz projektu zagospodarowania terenu Wyspy Kolibkowskiej pasa między drogowego Al. Zwycięstwa. Autor rewaloryzacji zabytkowej z 1586 roku prezbiterialnej części kościoła p.w. Matki Boskiej Boleśnej w Orłowie.
 • Autor artykułów w czasopiśmie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „ Inżynieria i Budownictwo” w tym nagrodzonego w 2013 roku przez Kolegium Redakcyjne za wyróżniające przedstawienie interesujących problemów w realizowanych konstrukcjach w kraju. Autor artykułów opublikowanego w numerze 12/2012 został laureatem roku;
 • Prowadzi działalność propagującą zagadnienia architektoniczne w postaci wykładów w Domu Technika, Towarzystwie Przyjaciół Orłowa, Muzeum Miasta Gdyni, Pomorskiej Izbie Architektów, Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz gdzie poruszane zostały zagadnienia negatywnych zjawisk w przestrzeni urbanistycznej związanej z architekturą piątej elewacji budynków- „ złomowisk na dachach”.