dr hab. sztuki Dominika Krechowicz

Email domkrech@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/domkrech

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Sztuk Wizualnych, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 504
Numer telefonu (58) 347 16 33

Wiadomość dla studentów

 

Wiadomość dla studentów

Katedra Sztuk Wizualnych Semestr: V - studia inżynierskie; Przedmiot: Kompozycja 1

Semestr: V – 2016/2017

Przedmiot: Kompozycja materiałowo-fakturowo-kolorystyczna w architekturze

Autorska tematyka zajęć:

Wpływ światła na formę i przestrzeń. Studium relacji pomiędzy światłem i cieniem wyrażone kontrastem bieli i czerni.

Cykl zajęć ma zwróć uwagę studentów na proces widzenia brył i form w przestrzeni.

Kształty są postrzegane w różny sposób, w zależności od rodzaju światła: inaczej widzimy je w świetle rozproszonym, inaczej w mocnym świetle słonecznym a jeszcze inaczej w sztucznym świetle. Bryły, formy, obiekty stworzone przez naturę lub zbudowane przez człowieka z różnych rodzajów materii i różnorodnych struktur. Te struktury w zależności od oświetlenia stają się matowe bądź błyszczące, szorstkie lub gładkie, zwarte lub rozproszone. Każdy materiał ma charakterystyczny rysunek i układ kształtów. Architekt w praktyce zawodowej pracuje zestawiając wiele materiałów, kształtuje budynki i ich wnętrza używając różnych powierzchni. Dlatego świadome komponowanie struktur w przestrzeni z uwzględnieniem światła stanowi o jakości projektowanych obiektów. Punktem wyjścia dla kolejnych czterech zadań jest martwa natura zbudowana z przedmiotów o zróżnicowanych wielkościach i kształtach, ażurowych bądź pełnych. Każda martwa natura jest oświetlona sztucznym światłem, lampą ustawioną w jednym stałym punkcie. Silne światło padając na przedmioty powoduje powstawanie mocnych cieni. Zadaniem studentów jest obserwacja kształtu światła i cienia i odchodzenie od studiowania form samych przedmiotów. Cień wyrażony jest za pomocą czarnej plamy i linii, światło poprzez pozostawienie obszaru bieli kartki na której aranżowana jest kompozycja. Odpowiednio operując kształtami światła i cienia student ma zbudować kompozycję na papierze stosując ogólne zasady budowania kompozycji płaskiej. Student powinien zaproponować jedną z następujących kompozycji: kompozycja statyczna lub dynamiczna, centralna lub asymetryczna, otwarta lub zamknięta z dominantą lub kompozycję zrównoważoną. Te zasady są omawiane grupowo oraz indywidualnie w szeregu korekt i rozmów ze studentami.

Katedra Sztuk Wizualnych Semestr: I - studia magisterskie; Kompozycja 2

Semestr: I

studia magisterskie - 2017

Przedmiot: Kompozycja materiałowo-fakturowo-kolorystyczna w architekturze

Autorska tematyka zajęć:

Kompozycje zbudowane z form abstrakcyjnych: płaskich, reliefowych i przestrzennych. Wpływ koloru na formy wyrażone kontrastem czerni i bieli lub strukturą. Punktem wyjścia do zadań z kompozycji jest czarny kwadrat o wymiarach 47 x 47 cm (4900 cm²) znajdujący się w polu bieli o powierzchni 7000 cm². Stanowi to stałą proporcję bieli do czerni. Forma „czarnego kwadratu” została użyta celowo zainspirowana obrazem Kazimierza Malewicza pt. „Czarny kwadrat na białym tle”, który stał się ikoną sztuki abstrakcyjnej. Ten nurt abstrakcji Malewicz nazwał suprematyzmem. Odnosi się to do wyniesienia czystego odczucia formy i koloru ponad przedmiot, w oderwaniu od jakichkolwiek znaczeń. Idea proponowanych zadań bazuje na sile wyobraźni twórczej. Student ma podane tylko dwie powierzchnie przeciwstawione sobie poprzez kontrast bieli czerni. Dzieląc ręcznie powierzchnię czerni na dowolną ilość elementów lub formując ją za pomocą technik komputerowych ma zbudować kompozycję, która będzie zintegrowana z powierzchnią bieli. Kompozycja ma być osobistą wypowiedzią plastyczną autora. Proporcja czerni do bieli, niezależnie od formy kompozycji, ma być zachowana. Rezultatem zadania pierwszego jest czarno biała grafika. W kolejnych zadaniach jest przekształcana na kompozycję z użyciem struktur, a następnie na kompozycję kolorystyczną. Ostatnią pracą jest obiekt przestrzenny, będący syntezą wcześniejszych zadań. Każda faza pracy wymaga od studenta kreatywności, gdyż w każdym kolejnym zadaniu zawarty jest odmienny problem plastyczny.

Notka biograficzna

Notka biograficzna

Dziedzina: Sztuki plastyczne; Dyscyplina artystyczna: Malarstwo;

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego w 1988 r. Od 1996 pracuje w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, od 2000 roku na stanowisku adiunkta. W latach 1995-2003 współtworzyła galerię Koło w Gdańsku. Jest autorką prac malarskich: Flagi, Alians znaków oraz fotograficznych: Działki, Double time. Brała udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą. W 1997 roku otrzymała brązowy medal w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień 1997”. W 2006 roku otrzymała stypendium The Pollock-Krasner Foundation za realizację cyklu malarskiego Flagi. W 2002 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. W 2014 roku otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. Nagrody Rektora PG: indywidualne I st. za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej (1998, 2000, 2012), II st. ( 2001, 2002, 2007, 2014 ), III st. ( 2011 ) oraz III st. za wyróżniająca się działalność dydaktyczną (1997) ; Srebrny Krzyż Zasługi – 2005.