mgr Maria Zaborna

Email marzabor@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 27 08
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marzabor

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG
Gmach Centrum Sportu Akademickiego PG pokój 113
Numer telefonu (58) 347 27 08