mgr inż. arch. Karolina Taraszkiewicz

Email kartaras@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kartaras

Notka biograficzna

Karolina Taraszkiewicz (mgr inż. arch.) ur. w 1984 roku w Gdańsku. Od 2015 roku jest asystentem w Katedrze Architektury Miasta i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania naukowe dotyczące wpływu dużych założeń widowiskowo-sportowcyh na transformacje i powstawanie nowych przestrzeni miejskich.

W 2008 roku uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2010 roku rozpoczęła studia III stopnia na kierunku Architektura przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, obecnie Wydziale Architektury. W 2013 roku uzyskała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 

W latach 2009-2017 była związana z Przedsiebiorstwem Projektowo Wdrożeniowym. FORT Sp. zo.o. Od 2010 roku wraz z Agnieszką Malinowską (mgr inż. arch.) działa w zespole projektowym Mata-Archi. Od 2017 roku wraz z Antonim Taraszkiewiczem (prof. dr hab. inż. arch., prof. zw. PG) prowadzi biuro projektowe FORT TARASZKIEWICZ ARCHITEKCI. 

 

Karolina Taraszkiewicz (MSc. Eng. Arch.) born in 1984. Since 2015 she is an Assistant and PhD candidate in the Department of Urban Architecture and Waterscapes at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology. Her research focuses on the impact of large sports facilities on the transformation and emergence of new urban spaces.

In 2008 she graduated from uniform Master's degree in Architecture and Urban Planning at the Faculty of Architecture of The Technical University of Gdańsk. In 2010 she began the third degree studies in the field of Architecture at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, now the Faculty of Architecture. In 2013 she obtained the design permit in the spaciality of architecture.

In the years 2009-2011 she was associated with P.P.W. FORT. Since 2010, together with Agnieszka Malinowska (MSc. Eng. Arch.), she has been working in the Mata-Archi project team. Since 2017, together with Antoni Taraszkiewicz (Ph.D., D.Sc., Prof.), she is running design office FORT TARASZKIEWICZ ARCHITECTS.