prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek

Email apiw@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 44
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/apiw

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 319
Numer telefonu (58) 347 14 44

Notka biograficzna

Aleksander Piwek związany jest z Katedrą Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PG. Specjalizuje się głównie w dziejach dawnego opactwa cysterskiego w Oliwie. W swoich dwóch monografiach kościoła zakonnego zawarł dzieje budowy i wystrojów artystycznych. Kolejne pole badawcze to ustalanie dziejów architektury Gdańska. W licznych artykułach i opracowaniach przedstawił wyniki  badań m.in. takich obiektów jak m.in.: Brama Wyżynna i Brama Zielona, Dom Uphagena, Dwór Artusa, kościoły: św. Ducha, św. Józefa i  św. Jakuba. Ostatnio zajął się Ratuszem Głównego Miasta gdzie dokonał znaczących odkryć. Poza obszarem Gdańska prowadził badania architektoniczne np. w Waplewie Wielkim, Bytowie, Lęborku i Elblągu. Należy do Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Aleksander Piwek has been working in the Department of History, Theory of Architecture and Heritage Preservation at Gdańsk Univeristy of Technology since 1973. He specialises in history of Cistercian abbey in Oliwa (Gdańsk). During his research in Oliwa he prepared two monographs focused on history of construction and  its interior design. He wrote many papers about medieval and early-modern monuments in Gdańsk (Highland Gate and Green Gate, Uphagen’s House, Artus Court, St. James Church, St. Joseph Church). His recently research concerns on City Hall of Main Town in Gdańsk. Moreover he has been conducting architectural research in Waplewo, Bytów, Lębork and Elbląg. He is a member of ICOMOS, Society of Monument Conservators, Society of Polish Architects.