prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG

Email apiw@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 44
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/apiw

Zajmowane stanowiska

Profesor zwyczajny
Miejsce pracy Katedra Historii,Teorii Archit.i Konserw. Zabytków, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 319
Numer telefonu (58) 347 14 44

Notka biograficzna

Aleksander Piwek związany jest z Katedrą Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PG. Specjalizuje się głównie w dziejach dawnego opactwa cysterskiego w Oliwie. W swoich dwóch monografiach kościoła zakonnego zawarł dzieje budowy i wystrojów artystycznych. Kolejne pole badawcze to ustalanie dziejów architektury Gdańska. W licznych artykułach i opracowaniach przedstawił wyniki  badań m.in. takich obiektów jak m.in.: Brama Wyżynna i Brama Zielona, Dom Uphagena, Dwór Artusa, kościoły: św. Ducha, św. Józefa i  św. Jakuba. Ostatnio zajął się Ratuszem Głównego Miasta gdzie dokonał znaczących odkryć. Poza obszarem Gdańska prowadził badania architektoniczne np. w Waplewie Wielkim, Bytowie, Lęborku i Elblągu. Należy do Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Architektów Polskich.