lic. Adam Wiącek

Email adawiace@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 13 38, 503 475 962
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/adawiace

Zajmowane stanowiska

Starszy technik
Miejsce pracy Sekcja Techniczno-gospodarcza Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 305
Numer telefonu (58) 347 13 38, 503 475 962
Email adam.wiacek@pg.edu.pl