prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. zw. PG

Email jaroslaw.rybicki@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 34
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jaroslaw.rybicki