dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke

Email mhelen@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 87
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mhelen

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Sztuk Wizualnych, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 353
Numer telefonu (58) 347 22 87

Notka biograficzna

Maria Helenowska Peschke  jest starszym wykładowcą w Katedrze Sztuk Wizualnych.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wpływu technologii informatycznych na współczesną teorię i praktykę architektoniczną oraz ich wykorzystania w procesie kształcenia architektonicznego.

W latach 2011- 2014 kierowała projektem badawczym pt „Paradygmat parametryczno-algorytmiczny w architekturze” finansowanym przez NCN. Jego efektem jest autorska monografia pt: ”Parametryczno-algorytmiczne projektowanie architektury" wydana przez Wydawnictwo PG (2014).

Maria Helenowska-Peschke jest również autorką ponad 30 publikacji w języku polskim i angielskim o zasięgu krajowym i międzynarodowym obejmujących oba obszary badań. Problematyka związana z identyfikacją nowych trendów w teorii i praktyce w tym rozwój nowatorskich metod, narzędzi i sposobów organizacji procesu projektowania została poruszona miedzy innymi w publikacjach: "Properties of Parametric Algorithmic Design of Residential Houses in Urban Context w House in a City. Properties of an Architectural Thing, Series Architecture (2016), "Experimental Designs of Mass Customized Passive Single-family Houses - Prospects and Limitations" w Procedia Engineering (2016), "Programming Geometry as a Creative Play with Architectural Form" w Czasopismo techniczne (2015). Rezultaty badań zwiazanych z cyfrowym wspomaganiem kształcenia znalazły między innymi wyraz w publikacjach: “Applying Generative Modelling Tools to Explore Architectural Forms” w The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics (2012), "Architektura cyfrowa - o miejscu technologii informatycznych w kształceniu architektonicznym" w Przestrzeń i Forma (2009), "Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji− propozycje autorskie" w E-edukacja (2009).

Jest także autorka i współautorką kliku podręczników multimedialnych do Geometii Wykreślnej (zarówno w języku angielskim) opracowanych w technologii Flash i opublikowanych w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Maria Helenowska Peschke recenzuje artykuły publikowane w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej oraz The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Należy do Polskiego Towarzystwa Ggeometrii i Grafiki Inżynierskiej oraz uczestniczy w programie Teaching Staff Mobility Erasmus plus.

Za działalność naukową i dydaktyczną na Wydziale Architektury została kilkukrotnie wyróżniona nagrodami Rektora PG.