dr inż. Marcin Stanisław Łapiński

Email marcin.lapinski@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marcin.lapinski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Notka biograficzna

Manufacturing and characterisation of metal oxide thin films,

Plasmonic resonance: manufacturing and characterisation of plasmonic platforms, luminescence enhanced by plasmonic resonance,

XPS analysys of materials,

SPM measurements,