dr Dominik Jasiński

Email dominik.jasinski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 27 86

Notka biograficzna

Dr Dominik Jasiński jest absolwentem międzynarodowych studiów doktoranckich ukończonych w Wielkiej Brytanii na wydziale Warwick Manufacturing Group wchodzącego w skład University of Warwick. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 2019 w zakresie zrównoważonych materiałów (w tym odnawialnych) oraz zrównoważonej produkcji. Projekt realizowany przez niego w ramach studiów doktoranckich, sponsorowany przez EPSRC oraz firmę Jaguar Land Rover, badał możliwości szacowania kosztów środowiskowych oraz społecznych do wspierania złożonych procesów decyzyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju w przemyśle motoryzacyjnym.

Dr Dominik Jasiński jest doświadczonym inżynierem R&D z bogatą historią pracy nad międzynarodowymi projektami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju. W latach 2017-2020 był kierownikiem dużego międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego o nazwie ECOBULK współfinansowanego przez Komisję Europejską z programu Horyzont 2020, którego celem było tworzenie nowych modeli biznesowych zgodnych z zasadami gospodarki okrężnej dla materiałów kompozytowych w sektorach motoryzacyjnym, budowlanym i meblarskim. Był również liderem pakietów zadaniowych w wielu projektach finansowanych z programów Horyzont 2020, Seventh Framework Programme, Life oraz Innovate UK.

Dr Dominik Jasiński jest specjalistą w opracowywaniu i stosowaniu metod i technik oceny zrównoważonego rozwoju, w tym oceny cyklu życia produktu (LCA, LCC i SLCA) oraz szacowaniu całkowitych kosztów środowiskowych. Posiada również bogate doświadczenie w stosowaniu różnych metod badawczych (zarówno ilościowych jak i jakościowych) udokumentowane poprzez publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych. Był odpowiedzialny za przygotowywanie planów biznesowych, formułowanie strategii dotyczących ochrony własności intelektualnej, strategii komercjalizacji oraz transfer innowacyjnych technologii. Od 2019 prowadzi firmę konsultingową PLM Sustainability wspierającą przedsiębiorstwa w przygotowywaniu oraz realizacji projektów zorientowanych na osiąganie celów zrównoważonego rozwoju oraz przekształcaniu modeli biznesowych zgodnie z wymaganiami oraz zasadami gospodarki okrężnej.

Zainteresowania naukowe

  • Koncepcja zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach
  • Szacowanie kosztów środowiskowych oraz społecznych do wspierania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach
  • Wspieranie rozwoju oraz zastosowania różnych metod i technik oceny zrównoważonego rozwoju
  • Opracowywanie oraz wdrażanie nowych modeli biznesowych zgodnie z zasadami gospodarki okrężnej oraz zrównoważonego rozwoju
  • Współpraca międzyorganizacyjna w tworzeniu oraz realizacji innowacyjnych rozwiązań oraz technologii

Prace dyplomowe – przykładowe obszary tematyczne

  • Gospodarka okrężna
  • Zrównoważony rozwój
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
  • Transfer innowacyjnych technologii