mgr Aida Zoszczak

Email aida.zoszczak@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 3471685
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/aida.zoszczak

Zajmowane stanowiska

Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Miejsce pracy Dziekanat Wydziału Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 219
Numer telefonu 58 3471685
Email aida.zoszczak@pg.edu.pl