Magdalena Orłowska

Email magdalena.orlowska@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/magdalena.orlowska

Zajmowane stanowiska

Pracownik gospodarczy
Miejsce pracy Sekcja Obsługi budynku Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny