dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG

Email krzysztof.karwowski@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347 11 58
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krzysztof.karwowski

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-321
Numer telefonu 58 347 11 58
Email krzysztof.karwowski@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik Studiów Doktoranckich
Miejsce pracy Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-321
Numer telefonu 58 347 11 58
Email krzysztof.karwowski@pg.edu.pl