Katarzyna Szupicka

Email katszupi@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katszupi

Zajmowane stanowiska

Pracownik gospodarczy
Miejsce pracy Sekcja Obsługi budynku Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny