dr inż. arch. Bazyli Domsta

Email bazdomst@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 59
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bazdomst

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 309
Numer telefonu (58) 347 26 59

Notka biograficzna

Bazyli Domsta, ur. 12.01.1944 w Gdańsku.

Edukacja
1951-1958 Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdańsku
1958-1962 III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1962-1968 Studia na Wydziale Architektury, Politechnika Gdańska

Zarówno w pracy akademickiej na PG jak i projektowej wiązał się z innymi architektami dla wyjątkowych zadań projektowych, szczególnie w formie konkursów architektonicznych. W prawie 50-cio letniej pracy zawodowej autor wielu projektów począwszy od ideowych, bardzo szkicowych, poprzez koncepcyjne, budowlane po projekty realizacyjne.

Do dorobku zalicza się ponad 100 projektów konkursowych, gdzie ponad 70 projektów zostało nagrodzonych indywidualnie lub zespołowo w postaci I nagrody lub wyróżnienia. Część tych konkursów miało formułę międzynarodową.

 

Bazyli Domsta, born January 19, 1944 in Gdańsk.

Education
1951-1958 Primary School No. 31 in Gdansk
1958-1962 Third High School in Gdańsk
1962-1968 Studies at the Faculty of Architecture at Gdansk University of Technology

Both in the academic work at GUT and in the professional practice he was associated with other architects for exceptional design tasks, especially in the form of architectural competitions. In almost 50 years of his professional career he has been the author of many projects, from ideas, through very sketching, to conceptual, constructive, to project realization.

Over 100 projects include more than 70 projects in which more than 70 projects have been individually or collectively awarded as the first award or distinction. Some of these competitions have an international formula.