dr Małgorzata Franz

Email malobaro@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 12
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/malobaro

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach Główny, 109C
Numer telefonu (58) 347 20 12
Email mabo@mif.pg.gda.pl

Notka biograficzna

Research interests:

  • Charge carriers generation and recombination mechanisms in molecular materials
  • Molecular electronics
  • Organic field effect transistors
  • Materials detection with organic field effect transistors