dr rzecznik patentowy Justyna Pawłowska

Email juspawlo@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 66 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/juspawlo

Zajmowane stanowiska

Rzecznik patentowy
Miejsce pracy Zespół Rzeczników Patentowych
Gmach B pokój 606
Numer telefonu (58) 348 66 33