mgr inż. Marcin Grynia

Email marcin.grynia@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 90, 608-550-806
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marcin.grynia

Zajmowane stanowiska

Zastępca kierownika działu
Miejsce pracy Dział Eksploatacji
Pawilon Działu Eksploatacji
Numer telefonu (58) 347 24 90, 608-550-806