dr inż. Wojciech Włodarski

Email wwlodar@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 35
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wwlodar

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 2
Numer telefonu (58) 347 22 35

Notka biograficzna

Studia wyższe ukończył w roku 2002 na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 został zatrudniony na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w Katedrze Automatyki Okrętowej i Napędów Turbinowych (obecnie Katedra Automatyki i Energetyki). W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa. Od roku 2016 zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej. Specjalizuje się w zagadnieniach konstrukcyjnych i przepływowych maszyn cieplnych wirnikowych.

He completed his studies in 2002 at the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, Gdansk University of Technology. In 2002 he was employed at the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology at the Department of Automatic Control and Turbine Propulsion (now the Department of Control and Power Engineering). In 2008 he obtained his PhD in Technical Sciences from the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology. Since 2016, he has been employed at the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdansk University of Technology in the Department of Energy and Industrial Apparatus. Specializes in the design and flow issues of turbomachinery.

lista wybranych publikacji/patentów/list of selected publications / patents:

 • Kosowski K., Domachowski Z., Próchnicki W., Kosowski A., Stępień R., Piwowarski M., Włodarski W., Ghaemi M. H., Tucki K., Gardzilewicz A., Lampart P., Głuch J., Łuniewicz B., Szyrejko C., Obrzut D., Banaszkiewicz M., Topolski J., Kietliński K., FERDYN Z. „Steam and gas turbines. Power plants” / ed./red. K. Kosowski. - Francja, Szwajcaria, Wlk. Brytania, Polska: ALSTOM, 2007, ISBN 978-83-925959-1-5, 2007;
 • Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W. O siłach aerodynamicznych w stopniach turbinowych, Fundacja Promocji POiGM, ISBN 978-83-60584-14-9, Gdańsk, 2009;
 • Włodarski W.,  Kosowski K. “On the modelling of aerodynamic force coefficients for over-shroud seals of turbine stages” Polish Maritime Research. - Gdańsk., S1, 2009,  ISSN 1233-2585
 • Kosowski K., Piwowarski M.,  Stępień R., Włodarski W. Design and Investigations of a Micro-turbine Flow Part” Proceedings of: ASME Turbo Expo 2012 Turbine Technical Conference & Exposition, 11-15 June, 2012
 • Kosowski K., Włodarski W., Piwowarski M. „Pressure pulsations in turbine blade seal” Avancer in Vibration Engineering - The Scientyfizm Journal of the Vibration Institute of India, Vol. 11 No .2 April-June 2012, ISSN 0972-5768
 • Kosowski K., Stępień R., Włodarski W.,  Piwowarski M.,  Hirt Ł. “Partial Admission Stages of High Efficiency for a Microturbine” Advances in Vibration Engineering. -Vol. 2., nr. 5 (2014) ISSN 0972-5768
 • Kosowski K., Włodarski W., Piwowarski M., Stępień R „Performance Characteristics of a Micro-Turbine” Advances in Vibration Engineering. -Vol. 2., nr. 4 (2014) ISSN 0972-5768
 • Włodarski W. „Badania eksperymentalne mikroturbozespołów” Fundacja Promocji POiGM, ISBN 978-83-60584-62-0, Gdańsk, 2016
 • Kosowski K, Piwowarski M, Stępień R, Włodarski W. Design and investigations of the ethanol microturbine. Archives of thermodynamics 2018;39(2):41-54.
 • Włodarski W. Experimental investigations and simulations of the microturbine unit with permanent magnet generator. Energy 2018;158:59-71.
 • Patent PL 221481 B1, Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W., Mikielewicz J., Kiciński J., „Sposób zwiększania sprawności obiegu turbiny gazowej z komorą spalania na wypływie czynnika roboczego z turbiny poprzez rozdział strumienia powietrza przed komorą spalania”, 2015;
 • Patent PL 223513 B1, Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W., Mikielewicz J., Kiciński J., „Sposób zwiększania sprawności i komora wyrównawcza parametrów przepływu dla turbiny wielostopniowej z częściowym zasilaniem”, 2015;
 • Patent PL 223912 B1, Kosowski K., Blekiewicz T., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W., Mikielewicz J., Kiciński J., „Urządzenie do indukcyjnego ogrzewania rozprężanego gazu, zwłaszcza na stacjach redukcyjnych sieci gazowych”, 2015;
 • Patent PL 223126 B1, Kosowski K., Blekiewicz T., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W., Mikielewicz J., Kiciński J. „Turbogenerator tarczowy z elementami magnetycznymi w wirniku, zwłaszcza do elektrowni małej mocy, w tym wodnych i wiatrowych”, 2015;
 • Patent PL 223125 B1, Kosowski K., Blekiewicz T., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W., Mikielewicz J., Kiciński J., „Turbogenerator tarczowy z uzwojeniem twornika w wirniku, zwłaszcza do elektrowni małej mocy, w tym wodnych i wiatrowych”, 2015;
 • Patent PL 225695 B1, Kosowski K., Blekiewicz T., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W., Mikielewicz J., Kiciński J., „Pompa adhezyjna”, 2016;
 • Patent PL 228395 B1, Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W. "Sposób zwiększenia sprawności obiegu cieplnego siłowni na parametry nadkrytyczne, zwłaszcza dla tzw. "suchych" czynników roboczych", 2017;
 • Patent PL 228396 B1, Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W. "Sposób zwiększania sprawności siłowni z turbinami pracującymi w obszarze pary mokrej", 2017;