dr hab. inż. Grzegorz Lentka

Email grzlentk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 97
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/grzlentk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 234
Numer telefonu (58) 347 21 97
Email lentka@eti.pg.edu.pl

Notka biograficzna

Grzegorz Lentka uzyskał tytuł magistra inżyniera w roku 1996 na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie systemów pomiarowych. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2003, a doktora habilitowanego w 2014. Obecnie zatrudniony jest w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki na stanowisku profesora PG.

W ramach prowadzonej dydaktyki zajmuje się zagadnieniami związanymi z interfejsami systemów elektronicznych, programowaniem mikrokontrolerów, organizacją i oprogramowaniem systemów pomiarowych, integracją sprzętu i oprogramowania, mkrosystemami operacyjnymi czasu rzeczywistego (np. FreeRTOS).

Zainteresowania naukowe obejmują metody i przyrządy pomiarowe spektroskopii impedancyjnej do diagnostyki obiektów technicznych, wykorzystanie cyfrowego przetwarzania sygnałów w metrologii, pomiarowe zastosowania sygnałów o projektowanych kształtach, układy i metody pomiarowe dla czujników (smart sensors), metody pomiaru energii z przeznaczeniem dla aplikacji niskomocowych (n.p. ocena efektywności “energy harvesting”, optymalizacji poboru mocy w mikromocowych zastosowaniach mikrokontrolerów)