mgr Michał Sokołowski

Email misok@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 62 47
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/misok

Zajmowane stanowiska

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Miejsce pracy Dział Bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej
DS-113
Numer telefonu (58) 348 62 47