mgr Michał Sokołowski

Email michal.sokolowski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 62 47
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/michal.sokolowski

Zajmowane stanowiska

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Miejsce pracy Dział Bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej
Dom Studencki nr 12
Numer telefonu (58) 348 62 47