dr inż. arch. Andrzej Rożeński

Email rozenski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 59
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rozenski

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 309
Numer telefonu (58) 347 26 59

Notka biograficzna

Data urodzenia: 18.07.1948

Miejsce ur.: Bydgoszcz

Stan cywilny: żonaty, dwóch synów

Miejsce pracy: Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Wydział Architektury PG

 

Wykształcenie i przebieg zatrudnienia:

 

1962-1968    Technikum Budowlane w Bydgoszczy

1968-1973    Studia na Wydziale Architektury PG

1974-1976    Asystent w Katedrze Architektury Wsi

                        Wydział Architektury PG

1976-1985    Starszy Asystent w Katedrze Architektury Mieszkaniowej

                        Wydział Architektury PG

         1985      Uzyskanie Stopnia naukowego Doktora Nauk Technicznych

1985-2005    Adiunkt w Katedrze Architektury Mieszkaniowej

                        Wydział Architektury PG

2008-2013    Docent w Katedrze Architektury Mieszkaniowej

Wydział Architektury PG

2013-2017    Profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej

2017               Emeryt i zatrudniony na ½ etatu st. wykładowca

 

 

Zajmowane stanowiska:

 

1985-1990    Konsultant do spraw architektury w Spółdzielczym Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Słupsku

1966-1999    Członek Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej na I rok studiów

1999-2002    Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Architektury PG

                        Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiów

                        Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia

Członek Uczelnianej Komisji ds. Opracowania i Rozpatrzenia wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń

Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia

2002-2005    Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów

2005-2006    Kierownik Zakładu Architektury Mieszkaniowej

2004-2007    Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

2007-2011    Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej

2008-2012    Rzecznik Dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów PG

 

Zainteresowania:

Historia architektury powszechnej, dwór polski.