prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski

Email kosowski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 16, (58) 347 28 67
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kosowski

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Instytut Energii, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 134
Numer telefonu (58) 347 19 16

Pełnione funkcje

Dyrektor Instytutu Energii
Miejsce pracy Instytut Energii
Kierownik zakładu
Miejsce pracy Instytut Energii

Wiadomość dla studentów

 

 

Notka biograficzna

Kwalifikacje akademickie:

2010           tytuł profesora nauk technicznych

Doświadczenie zawodowe:

 

zajęcia na studiach magisterskich, inżynierskich i podyplomowych; dziennych, wieczorowych i zaocznych
 

wykłady z przedmiotów:

-  turbiny parowe i gazowe

-  maszyny wirnikowe elektrowni jądrowych
-  okrętowe turbiny parowe i gazowe
-  maszyny cieplne wirnikowe
-  aerodynamika maszyn cieplnych wirnikowych
-  konstrukcja i dynamika turbin
-  wybrane zagadnienia turbin okrętowych
-  teoria i projektowanie turbin
-  mechanika płynów
-  siłownie cieplne
-  kotły parowe
-  maszyny wirnikowe i tłokowe,

-  pompy i sprężarki,

-  podstawy komunikacji personalnej


seminaria dyplomowe, prace przejściowe z turbin parowych i gazowych, laboratoria z maszyn wirnikowych i podstaw automatyki

 

wykłady akademickie na:
-  Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej,
-  Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej,
-  Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej,
-  w Filii Politechniki Gdańskiej w Elblągu,
-  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

Działalność naukowa :

- projektowanie turbin cieplnych, optymalizacja parametrów projektowych,

  z uwzględnieniem metod CFD i sztucznej inteligencji,

- optymalizacja turbinowych obiegów termodynamicznych,

- dynamika wirników turbinowych, wymuszenia aerodynamiczne,

- aktywne sterowanie przepływem i drganiami mechanicznymi,

- energetyka odnawialna (wykorzystanie krajowych źródeł geotermalnych, zastosowanie turboekspanderów w krajowej sieci gazowej, kopalniach i magazynach gazu, wykorzystanie energii wiatru i fal, także w połączeniu z ogniwami paliwowymi oraz z produkcją wodoru, układy sprężonego powietrza dla „smart grid”),

- projektowanie i konstrukcja mikroturbin (parowych, gazowych, dla siłowni ORC).

 

Academic qualifications

2010   title of professor

Professional experience

 

 • Delivered university lectures at all levels (undergraduate, graduate, postgraduate) at the following faculties:
  • Faculty of Ocean Engineering and Shipbuilding Technology, Gdańsk Univ. of  Technology,
  • Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology,
  • Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology, branch in Elbląg,
  • Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdańsk University of Technology,
  • State Higher School of Vocational Education in Elbląg.

The most important courses:

 • steam and gas turbines,
 • marine steam and gas turbines,
 • turbine design,
 • turbomachinery aerodynamics,
 • elements of fluid flow mechanics,
 • turbine power plants,
 • elements of thermodynamics,
 • compressors,
 • pumps,
 • piston engines,
 • steam boilers,
 • unconventional sources of energy,
 • nuclear turbines.

 

Research activity

 

 • optimisation of main design parameters of turbines, including CFD and artificial intelligence methods,
 • optimisation of turbine power plant cycles,
 • turbine dynamics, self-excited vibrations of rotor systems,
 • active control of flow and mechanical vibrations,
 • renewable sources of energy, distributed energy,
 • current activity: design and experimental research of microturbines for ORC power plants, design of micro gas turbines, high efficiency turbine cycles, energy storage.

 

publicztions / publikacje

Author or co-author / Autor lub współautor

Number / Liczba

Monographs, academic books/ Autor lub współautor

15

Dissertation / rozprawy naukowe

1

Book chapters / rozdziały w książka

8

Articles, conference papers, student handbooks and other publications / artykuły, referaty konferencyjne, skrypty, inne publikacje

130

Patents and patent applications / patenty, zgłoszenia patentowe

28

Technical reports / opracowania i raporty techniczne

           71

Conference presentations (not printed) / referaty wygłoszone

48

Original designs / zrealizowane oryginalne, innowacyjne projekty/konstrukcje

8

Total / Razem

309

 

 

 

Monograps and academic books

Krzysztof Kosowski, Ship Turbine Power Plants. Fundamentals of Thermodynamical Cycles, Foundation of the Promotion of Maritime Industry, Gdańsk 2005, ISBN: 83-922007-2-1

Krzysztof Kosowski, Introduction to the Theory of Marine Turbines, Foundation    of the Promotion of Maritime Industry, Gdańsk 2005, ISBN:  83-922007-X

Krzysztof Kosowski et al, Steam and Gas Turbines. Power Plants, Alstom, France-Switzerland-United Kingdom-Poland, 2007, ISBN: 978-83-925959-0-8, 978-83-925959-1-5

Krzysztof Kosowski et al,  Steam and Gas Turbines. Principles of Operation and Design, Alstom, France-Switzerland-United Kingdom-Poland, 2007, ISBN: 978-83-925959-0-8, 978-83-925959-2-2

 Krzysztof Kosowski et al, Steam and Gas Turbines, II wydanie, Alstom, France-Switzerland-United Kingdom-Poland, 2007, ISBN: 978-83-925959-3-9

Kosowski Krzysztof et al, O siłach  aerodynamicznych w stopniach turbinowych, Gdańsk, 2009, ISBN:  978-83-60584-14-

Piwowarski Marian, Kosowski Krzysztof, Uszczelnienia turbin cieplnych, Gdańsk, 2009, ISBN:  978-83-60584-13-2

Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W., Hirt Ł. Mikroturbiny. Badania numeryczne i eksperymentalne, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-60-6, Gdańsk, 2016;

Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W.  Turbiny Tesli dla mikrosiłowni ORC Raport z badań projektowych, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-61-3, Gdańsk, 2016;

Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W.  Steam Turbines Pictures Lexicon, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-65-1, Gdańsk, 2016;

Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W.  The Visual Encyclopedia of Steam Power Plants, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-64-4, Gdańsk, 2016;

Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W.  Illustrated Lexicon of Gas Turbines, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-63-7, Gdańsk, 2016