prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski

Email kosowski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 16
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kosowski

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 134
Numer telefonu (58) 347 19 16

Wiadomość dla studentów

 

 

Notka biograficzna

Kwalifikacje akademickie:

2010           tytuł profesora nauk technicznych

Doświadczenie zawodowe:

 

zajęcia na studiach magisterskich, inżynierskich i podyplomowych; dziennych, wieczorowych i zaocznych
 

wykłady z przedmiotów:

-  turbiny parowe i gazowe

-  maszyny wirnikowe elektrowni jądrowych
-  okrętowe turbiny parowe i gazowe
-  maszyny cieplne wirnikowe
-  aerodynamika maszyn cieplnych wirnikowych
-  konstrukcja i dynamika turbin
-  wybrane zagadnienia turbin okrętowych
-  teoria i projektowanie turbin
-  mechanika płynów
-  siłownie cieplne
-  kotły parowe
-  maszyny wirnikowe i tłokowe,

-  pompy i sprężarki,

-  podstawy komunikacji personalnej


seminaria dyplomowe, prace przejściowe z turbin parowych i gazowych, laboratoria z maszyn wirnikowych i podstaw automatyki

 

wykłady akademickie na:
-  Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej,
-  Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej,
-  Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej,
-  w Filii Politechniki Gdańskiej w Elblągu,
-  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

Działalność naukowa :

- projektowanie turbin cieplnych, optymalizacja parametrów projektowych,

  z uwzględnieniem metod CFD i sztucznej inteligencji,

- optymalizacja turbinowych obiegów termodynamicznych,

- dynamika wirników turbinowych, wymuszenia aerodynamiczne,

- aktywne sterowanie przepływem i drganiami mechanicznymi,

- energetyka odnawialna (wykorzystanie krajowych źródeł geotermalnych, zastosowanie turboekspanderów w krajowej sieci gazowej, kopalniach i magazynach gazu, wykorzystanie energii wiatru i fal, także w połączeniu z ogniwami paliwowymi oraz z produkcją wodoru, układy sprężonego powietrza dla „smart grid”),

- projektowanie i konstrukcja mikroturbin (parowych, gazowych, dla siłowni ORC).

 

Academic qualifications

2010   title of professor

Professional experience

 

 • Delivered university lectures at all levels (undergraduate, graduate, postgraduate) at the following faculties:
  • Faculty of Ocean Engineering and Shipbuilding Technology, Gdańsk Univ. of  Technology,
  • Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology,
  • Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology, branch in Elbląg,
  • Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdańsk University of Technology,
  • State Higher School of Vocational Education in Elbląg.

The most important courses:

 • steam and gas turbines,
 • marine steam and gas turbines,
 • turbine design,
 • turbomachinery aerodynamics,
 • elements of fluid flow mechanics,
 • turbine power plants,
 • elements of thermodynamics,
 • compressors,
 • pumps,
 • piston engines,
 • steam boilers,
 • unconventional sources of energy,
 • nuclear turbines.

 

Research activity

 

 • optimisation of main design parameters of turbines, including CFD and artificial intelligence methods,
 • optimisation of turbine power plant cycles,
 • turbine dynamics, self-excited vibrations of rotor systems,
 • active control of flow and mechanical vibrations,
 • renewable sources of energy, distributed energy,
 • current activity: design and experimental research of microturbines for ORC power plants, design of micro gas turbines, high efficiency turbine cycles, energy storage.

 

publicztions / publikacje

Author or co-author / Autor lub współautor

Number / Liczba

Monographs, academic books/ Autor lub współautor

15

Dissertation / rozprawy naukowe

1

Book chapters / rozdziały w książka

8

Articles, conference papers, student handbooks and other publications / artykuły, referaty konferencyjne, skrypty, inne publikacje

130

Patents and patent applications / patenty, zgłoszenia patentowe

28

Technical reports / opracowania i raporty techniczne

           71

Conference presentations (not printed) / referaty wygłoszone

48

Original designs / zrealizowane oryginalne, innowacyjne projekty/konstrukcje

8

Total / Razem

309

 

 

 

Monograps and academic books

Krzysztof Kosowski, Ship Turbine Power Plants. Fundamentals of Thermodynamical Cycles, Foundation of the Promotion of Maritime Industry, Gdańsk 2005, ISBN: 83-922007-2-1

Krzysztof Kosowski, Introduction to the Theory of Marine Turbines, Foundation    of the Promotion of Maritime Industry, Gdańsk 2005, ISBN:  83-922007-X

Krzysztof Kosowski et al, Steam and Gas Turbines. Power Plants, Alstom, France-Switzerland-United Kingdom-Poland, 2007, ISBN: 978-83-925959-0-8, 978-83-925959-1-5

Krzysztof Kosowski et al,  Steam and Gas Turbines. Principles of Operation and Design, Alstom, France-Switzerland-United Kingdom-Poland, 2007, ISBN: 978-83-925959-0-8, 978-83-925959-2-2

 Krzysztof Kosowski et al, Steam and Gas Turbines, II wydanie, Alstom, France-Switzerland-United Kingdom-Poland, 2007, ISBN: 978-83-925959-3-9

Kosowski Krzysztof et al, O siłach  aerodynamicznych w stopniach turbinowych, Gdańsk, 2009, ISBN:  978-83-60584-14-

Piwowarski Marian, Kosowski Krzysztof, Uszczelnienia turbin cieplnych, Gdańsk, 2009, ISBN:  978-83-60584-13-2

Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W., Hirt Ł. Mikroturbiny. Badania numeryczne i eksperymentalne, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-60-6, Gdańsk, 2016;

Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W.  Turbiny Tesli dla mikrosiłowni ORC Raport z badań projektowych, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-61-3, Gdańsk, 2016;

Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W.  Steam Turbines Pictures Lexicon, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-65-1, Gdańsk, 2016;

Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W.  The Visual Encyclopedia of Steam Power Plants, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-64-4, Gdańsk, 2016;

Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R., Włodarski W.  Illustrated Lexicon of Gas Turbines, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, ISBN 978-83-60584-63-7, Gdańsk, 2016