prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

Email chemmbag@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 96, (58) 347 19 93
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/chemmbag

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny
Budynek B Wydziału Chemicznego pokój 4
Numer telefonu (58) 347 15 96, (58) 347 19 93

Pełnione funkcje

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Internacjonalizac
Miejsce pracy Szkoła Doktorska
Kierownik Studiów Doktoranckich
Miejsce pracy Wydział Chemiczny