mgr inż. Wojciech Owczarzak

Email wojciech.owczarzak@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wojciech.owczarzak

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 424
Email wojciech.owczarzak@pg.edu.pl

Notka biograficzna

 

2013 - mgr inż. Mechanika i Budowa Maszyn 

2013 - Msc in Mechanical Engineering

Tematyka pracy badawczej: Oscylacyjna metoda oceny oporu toczenia opon samochodowych na nawierzchniach drogowych o różnej teksturze i sztywności

Research theme:Oscillating method of evaluating the tire rolling resistance on road surfaces with different texture and stiffness

Udział w projektach naukowych/Participation in scientific projects::

-Poroelastyczne nawierzchnie drogowe dla ochrony środowiska(Akronim PERSUADE, kierownik projektu Prof. Jerzy Ejsmont, nr projektu PG 018515) 

- Metody badawcze oporu toczenia, przyczepności i hałasu opon na nawierzchniach drogowych (Akronim ROSANNE, kierownik projektu Prof. Jerzy Ejsmont, nr projektu PG 030531)

-Niskoemisyjne opony i nawierzchnie drogowe zoptymalizowane dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych (Akronim LEO, kierownik projektu Prof.Jerzy Ejsmont, nr projektu PG 030191)

-Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (Akronim BLOW, kierownik projektu Prof. Jerzy Ejsmont, nr projektu 031182)

Publikacje/publications:

 1. Owczarzak W., Sommer S., Mioduszewski P.: Noise emitted by SKM Trains in Gdansk// Logistyka. -., nr. 04 (2014), s.4771-4776
 2. Owczarzak W., Sommer S.: Hałas komunikacyjny autostrady A1 na odcinku Rusocin-Swarożyn// Logistyka. -., nr. 06/2014 (2014)
 3. Owczarzak W., Sommer S.: Problem hałasu drogowego na przykładzie Gdyni// Logistyka. -., nr. 06/2014 (2014)
 4. Owczarzak W., Sommer S., Taryma S.: Gdańska komunikacja miejska - rozwój i prognozy// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 7-8 (2014), s.34-42
 5. Owczarzak W.: Możliwości programów komputerowych służących do rekonstrukcji wypadków drogowych// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 06/2014 (2014), s.28-32
 6. Owczarzak W., Sommer S.: Nadchodzące zmiany prawne dotyczące czterokołowców// Rzeczoznawca Samochodowy. -., nr. 187 (2014), s.20-22
 7. Ronowski G., Ejsmont J., Sommer S., Owczarzak W.: CP2015 – zmodyfikowana metodyka przewidywania hałasu powstającego na parkingach, stacjach paliw, MOP-ach i punktach poboru opłat// Magazyn Autostrady. -., nr. 7 (2015), s.18-21
 8. Owczarzak W.: Określenie miejsca wypadku przy pomocy metody Slibara// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.1-5
 9. Owczarzak W.: Programy symulacyjne jako narzędzia wspierające proces rekonstrukcji wypadków drogowych// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.1-4
 10. Owczarzak W.: Pojazdy autonomiczne na przykładzie samojeżdżącego samochodu Google`a// Logistyka. -., nr. 3 (2015), s.3680-3684
 11. Owczarzak W., Sommer S.: Opis śladów służących do rekonstrukcji wypadku drogowego z udziałem pieszych// TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. 12 (2015)
 12. Owczarzak W., Sommer S., Mioduszewski P., Woźniak R.: Hałas emitowany przez samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym. // TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. 12 (2015)
 13. Owczarzak W.: Samochody z napędem elektrycznym. // TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. 12 (2015)
 14. Owczarzak W.: PRZEGLĄD KONSTRUKCJI WARSTWOWYCH// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 6 (2016), s.1068-1070Dodatkowe informacje
 15. Owczarzak W.: AUTOBUSY NAPĘDZANE CNG W POLSCE// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 6 (2016), s.656-657
 16. Owczarzak W.: ELEMENTY OPISU MIEJSCA WYPADKU DROGOWEGO// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 6 (2016), s.371-373