prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

Email bogdan.wiszniewski@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347-10-89, (58) 347 10 89
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bogdan.wiszniewski

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 423
Numer telefonu 58 347-10-89
Email bowisz@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 423
Numer telefonu (58) 347 10 89

Wiadomość dla studentów

Godziny konsultacji (sem. letni, 2017/18): wtorek, 17:15-19:00

Office hours (spring semester, 2017/18): Tuesdays, 5:15 pm - 7:00 pm

Notka biograficzna

Bogdan Wiszniewski ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1998 r. doktora habilitowanego, a w 2006 r. tytuł profesora. Wykładał na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był głównym wykonawcą lub koordynatorem kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, zakończonych wdrożeniami. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych w czasopismach i materiałach konferencji naukowych, a tym kilku monografii zagranicznych i krajowych. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami przetwarzania rozproszonego, w szczególności otwartymi systemami agentowymi i wzorcami koordynacji pracy grupowej z wykorzystaniem metod i narzędzi inżynierii dokumentu.

 

Bogdan Wiszniewski graduated from Gdansk University of Technology in 1977 and was awarded an MSc in computer science and engineering with honours. In 1984 and 1998, respectively, has got his PhD and DSc. In 2006 was awarded a Professor title by the President of Poland. Lectured at the universities in Canada, US and UK.  Principal investigator or coordinator in many national and international R&D projects with the significant industrial content. Author or co-author of many publications in national and international journals and conferences, including several national and international monographs. Awarded twice by the Polish Minister of Higher Education and Science for his scientific merits. His current research focus has been distributed processing, in particular open multi-agent systems and eCollaboration using methods and tools of document engineering.