mgr Andrzej Bussler

Email andbussl@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 63
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/andbussl

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG
Gmach Centrum Sportu Akademickiego PG pokój 116
Numer telefonu (58) 347 21 63

Pełnione funkcje

Zastępca Dyrektora ds.Sportowych CSA
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG