dr inż. Paweł Raczyński

Email pawraczy@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 74, (58) 347 25 32, (58) 348 62 84
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/pawraczy

Wiadomość dla studentów

Godziny konsultacji wtorek i środa 16:15 - 17:00 w sali EA 542.

Notka biograficzna

Paweł Raczyński received the M.Sc.  degree in automatics and computer science from Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, in 1977. He has been with Electronics, Telecommunication and Informatics Faculty, Gdańsk University of Technology since 1977. In 1986 he received the Ph.D. degree from the same faculty. His research deals with the issues of construction of control systems and technical diagnostics, in particular diagnosis of the state of main pipelines with the use of autonomous robots inspection. He has authored or co-authored about 100 published reports, conference and journal articles. Many of the solutions developed together with a team have been implemented. He currently is a vice chairof the Department of Automatic Control and vice dean for education affairs of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Gdansk University of Technology.

 

Paweł Raczyński ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1977 roku podjął pracę na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej na stanowisku asystenta. W 1986 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami konstrukcji systemów sterowania oraz diagnostyki technicznej, w szczególności diagnostyki stanu rurociągów magistralnych z wykorzystaniem autonomicznych robotów inspekcyjnych. Jest autorem i współautorem około 100 opublikowanych doniesień konferencyjnych i artykułów w czasopismach. Wiele rozwiązań opracowanych wraz z zespołem zostało wdrożonych. Obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika Katedry Systemów Automatyki i jest prodziekanem do spraw kształcenia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.