dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. nadzw. PG

Email robert.idem@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 60 93, 58 348 60 93
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/robert.idem

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Projektowania Środowiskowego, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 358
Numer telefonu (58) 348 60 93

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Projektowania Środowiskowego
Gmach Główny, 358
Numer telefonu 58 348 60 93
Email robert.idem@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Robert Idem − profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Projektowania Środowiskowego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się koncepcją projektowania środowiskowego w architekturze − projektowania przyjaznego środowisku i społecznie odpowiedzialnego. Autor wielu publikacji, w tym m.in. monografii Socialization of the Sustainable Architectural Design Process (2010) oraz Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty (2012); redaktor i współautor książek z zakresu etyki zawodowej, architektury służby zdrowia i warsztatu architektonicznego.

Jest czynnym architektem, rzeczoznawcą budowlanym i majątkowym, twórcą licznych projektów obiektów mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, a także wnętrz i przestrzeni publicznych. Członek władz SARP o/Wybrzeże (sekretarz Sądu Koleżeńskiego), członek Kolegium Sądów Konkursowych SARP o/Wybrzeże, członek ustawowych organów Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP (sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POIA RP), arbiter Sądu Polubownego przy OSD POIA RP.

 

Robert Idem − associate professor, head of the Department of Sustainable Design in the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology in Poland.

In his scientific work, he is interested in the concept of environmental design in architecture, which involves environmentally friendly and socially responsible designs. Author of numerous publications, including the monographs Socialization of the Sustainable Architectural Design Process (2010) and Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty [Shaping microenvironment as a community place] (2012); editor and co-author of books on professional ethics, healthcare architecture, and architectural resources.

Professionally active architect, building surveyor and property appraiser, author of numerous designs of residential buildings, commercial buildings, industrial premises, as well as interiors and public spaces. Member of the authorities of the SARP O/Wybrzeże [Association of Polish Architects, Coastal Division] (Secretary of the Court of Arbitration by Fellow Members), member of the Board of SARP O/Wybrzeże Competition Courts, statutory member of the bodies of the Pomeranian Regional Chamber of Architects (judge of the Regional Disciplinary Court of the Pomeranian Regional Chamber of Architects), arbitrator of the Arbitration Court at the Regional Disciplinary Court of the Pomeranian Regional Chamber of Architects.