dr Ryszard Mikołajewski

Email rysmikol@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 62
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rysmikol

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG
Gmach Centrum Sportu Akademickiego PG pokój 115
Numer telefonu (58) 347 24 62