mgr inż. Sławomir Sommer

Email slasomme@student.pg.gda.pl

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny

Notka biograficzna

2013 - mgr inż. Mechanika i Budowa Maszyn 
2013 - Msc in Mechanical Engineering
Tematyka pracy badawczej: 
DESKRYPTOR TEKSTURY NAWIERZCHNI JEZDNI ZOPTYMALIZOWANY DO OCENY OPORU TOCZENIA OPON
 
Research theme: Descriptor of texture pavement optymized for analazie rolling resistance of tyres
Udział w projektach naukowych/Participation in scientific projects::
-Poroelastyczne nawierzchnie drogowe dla ochrony środowiska(Akronim PERSUADE, kierownik projektu Prof. Jerzy Ejsmont, nr projektu PG 018515) 
- Metody badawcze oporu toczenia, przyczepności i hałasu opon na nawierzchniach drogowych (Akronim ROSANNE, kierownik projektu Prof. Jerzy Ejsmont, nr projektu PG 030531)
-Niskoemisyjne opony i nawierzchnie drogowe zoptymalizowane dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych (Akronim LEO, kierownik projektu Prof.Jerzy Ejsmont, nr projektu PG 030191)
-Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (Akronim BLOW, kierownik projektu Prof. Jerzy Ejsmont, nr projektu 031182)
Publikacje/publications:
1. Owczarzak W., Sommer S., Mioduszewski P.: Noise emitted by SKM Trains in Gdansk// Logistyka. -., nr. 04 (2014), s.4771-4776
2. Owczarzak W., Sommer S.: Hałas komunikacyjny autostrady A1 na odcinku Rusocin-Swarożyn// Logistyka. -., nr. 06/2014 (2014)
3. Owczarzak W., Sommer S.: Problem hałasu drogowego na przykładzie Gdyni// Logistyka. -., nr. 06/2014 (2014)
4. Owczarzak W., Sommer S., Taryma S.: Gdańska komunikacja miejska - rozwój i prognozy// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 7-8 (2014), s.34-42
5. Sommer S., Przegląd programów 2D oraz 3D do fotogrametrii na przykładzie PC- Rect oraz PhotoModeler// Logistyka. -., nr. 06/2014 (2014)
6. Sommer S., Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych// Logistyka. -., nr. 03/2015 (2015)
7. Owczarzak W., Sommer S.: Nadchodzące zmiany prawne dotyczące czterokołowców// Rzeczoznawca Samochodowy. -., nr. 187 (2014), s.20-22
8. Ronowski G., Ejsmont J., Sommer S., Owczarzak W.: CP2015 – zmodyfikowana metodyka przewidywania hałasu powstającego na parkingach, stacjach paliw, MOP-ach i punktach poboru opłat// Magazyn Autostrady. -., nr. 7 (2015), s.18-21
9. Owczarzak W., Sommer S.: Opis śladów służących do rekonstrukcji wypadku drogowego z udziałem pieszych// TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. 12 (2015)
10. Owczarzak W., Sommer S., Mioduszewski P., Woźniak R.: Hałas emitowany przez samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym. // TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. 12 (2015)