prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj

Email dioczeka@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347 12 47
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/dioczeka

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 218
Numer telefonu 58 347 12 47
Email dioczeka@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Profesor nauk technicznych, specjalista z zakresu inżynierii materiałowej i elektroniki. W roku 1989 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych z zakresu elektroniki, a w roku 2003 - habilitację w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w roku 2012. Autor 2 monografii oraz współautor 2 rozdziałów w książkach i 188 artykułów, spośród których 100 opublikowano w czasopismach JCR (indeks h=12). Współautor 2 patentów i 1 zgłoszenia patentowego. Dotychczas kierował 13 pracami naukowo-badawczymi, w tym 3 grantami KBN/MNiSzW/NCN i 2 projektami o zasięgu międzynarodowym. Wypromował 6 doktorów nauk technicznych z zakresu inżynierii materiałowej. Prowadzi badania naukowe w zakresie technologii ceramiki specjalnej, cienkich warstw elektroceramicznych i kompozytów polimerowo-ceramicznych.

Professor of Technical Sciences, a specialist in materials science and electronics. He obtained his doctorate in Electrical Engineering in 1989, and in 2003 he was habilitated in the discipline of Materials Science. He was awarded the title of Professor of Technical Sciences by the President of the Republic of Poland in 2012. Author of 2 monographs and co-author of 2 chapters in books and 188 scientific papers, 100 of which have been published in JCR journals (index h = 12). Co-author of 2 patents and 1 patent application. He has led 13 scientific projects, including 3 KBN/MNiSzW/NCN individual research grants and 2 international projects. He has promoted 6 PhD students in the field of materials science. He conducts scientific research in the field of ceramic technology, electroceramic thin films as well as polymer-ceramic composites.

Lista wybranych 20 publikacji / A list of selected 20 scientific publications

 1. Czekaj, D., Lisińska-Czekaj, A., Plewa, J,  Study of nanomechanical properties of (1-y)BST-yMgO thin films, (2017) Ciencia e Tecnologia dos Materiais, 29(1), pp. e71-e75
 2. Lisińska-Czekaj, A., Czekaj, D., Plewa, J., Influence of processing conditions on crystal structure of BiNbO4 ceramics (2017) Ciencia e Tecnologia dos Materiais, 29(1), pp. e215-e218
 3. Lisińska-Czekaj, A., Lubina, M., Czekaj, D., Rerak, M., Garbarz-Glos, B., Bak, W., Influence of processing conditions on crystal structure of Bi6Fe2Ti3O18 ceramics, (2016) Arch. of Metall. Mater. Vol, 61 (2A), pp. 881-885
 4. A. Lisińska-Czekaj, M. Rerak, D. Czekaj, M. Lubina, B. Garbarz-Glos, W. Bąk, Low temperature broad band dielectric spectroscopy of multiferroic Bi6Fe2Ti3O18 ceramics, (2016) Arch. Metall. Mater., Vol. 61 , No 3, p. 1101–1106
 5. Kowal, K., Jartych, E., Guzdek, P., Lisińska-Czekaj, A., Czekaj, D. Magnetoelectric effect in (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x solid solutions, (2015) Materials Science- Poland, 33(1), pp. 107-112
 6. Pikula, T., Dzik, J., Lisinska-Czekaj, A., Czekaj, D., Jartych, E., Structure and hyperfine interactions in Bi1- xNdxFeO3 solid solutions prepared by solid-state sintering, (2014) Journal of Alloys and Compounds, 606, pp. 1-6
 7. E.Jartych, T.Pikula, M.Mazurek, A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, K.Gąska, J.Przewoźnik, C.Kapusta, Z.Surowiec, Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds, (2013) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 342, 27-34
 8. Lisinska-Czekaj, A., Czekaj, D., Characterization of Bi6Fe2Ti3O18 ceramics with impedance spectroscopy, (2013) Materials Science Forum, 730-732, pp. 76-81
 9. Kowal, K., Jartych, E., Guzdek, P., Stoch, P., Wodecka-Duś, B., Lisińska-Czekaj, A., Czekaj, D., X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy, and magnetoelectric effect studies of (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x solid solutions, (2013) Nukleonika, 58 (1), pp. 57-61
 10. Mazurek, M., Jartych, E., Lisińska-Czekaj, A., Czekaj, D., Oleszak, D., Structure and hyperfine interactions of Bi9Ti3Fe5O27 multiferroic ceramic prepared by sintering and mechanical alloying methods, (2010) Journal of Non-Crystalline Solids, 356 (37-40), pp. 1994-1997
 11. D.Czekaj, A.Lisińska-Czekaj, T.Orkisz, J.Orkisz, G.Smalarz, Impedance spectroscopic studies of sol-gel derived barium strontium titanate thin films, (2010) Journal of the European Ceramic Society, 30  465-470
 12. E.Jartych, M.Mazurek, A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, Hyperfine interactions in some Aurivillius Bim+1Ti3Fem-3O3m+3 compounds, (2010) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 322, 51 - 55
 13. Lisińska-Czekaj, A., Czekaj, D., Synthesis of Bi5TiNbWO15 ceramics, (2009) Archives of Metallurgy and Materials, 54 (4), pp. 869-874
 14. L.Kozielski, A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, Graded PZT ceramics for piezoelectric transformers, (2007) Progress in Solid State Chemistry, 35,  521-530
 15. A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, Z.Surowiak, J.Ilczuk, J.Plewa, A.V.Leydermac, E.S.Gagarina, A.T.Shuvaev, E.G.Fesenko, Synthesis and dielectric properties of Am-1Bi2BmO3m+3 ceramic ferroelectrics with m=1.5, (2004) Journal of the European Ceramic Society 24, 947–951.
 16. Z.Surowiak, M.F.Kupriyanov, D.Czekaj, Properties of nanocrystalline ferroelectric PZT ceramics, (2001) Journal of the European Ceramic Society, 21, pp.1377-1381
 17. Czekaj, D., Surowiak, Z., Bakirov, A.A., Dudkievich, V.P., Piezoelectric effect in RF sputtered ferroelectric thin films, (2001) Journal of the European Ceramic Society, 21 (10-11), pp. 1609-1613
 18. D.Czekaj, M.J.M.Gomes, M.Vasilevskiy, M.Pereira, and M.P.dos Santos, Deposition of PZT thin film and determination of their optical properties, (1999) Journal of the European Ceramic Society, 19, (1999), pp. 1489-1492
 19. A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, M.J.M.Gomes, M.F.Kuprianov, Investigations on the synthesis of Bi3NbTiO9 ceramics, (1999) Journal of the European Ceramic Society, 19, pp. 969-972.
 20. Czekaj, D., Lisińska-Czekaj, A., Kuprianov, M.F., Zakharov, Y.N., Pyroelectric properties of the multi-component ferroelectric ceramic materials, (1999) Journal of the European Ceramic Society, 19 (6-7), pp. 1149-1152.