dr inż. Jolanta Łopatowska

Email jolanta.lopatowska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 28
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jolanta.lopatowska

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Zarządzania w Przemyśle, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, 709
Numer telefonu (58) 347 22 28
Email Jolanta.Lopatowska@zie.pg.gda.pl

Notka biograficzna

Jolanta Łopatowska jest absolwentką Wydziału Elektroniki PG i Instytutu Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych PG oraz doktorem w dyscyplinie nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zaawansowanych organizacyjnie i technologicznie systemów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów planistyczno-sterujących produkcją. Była wykonawcą projektu badawczego pt. ”Optymalizacja technologii informacyjnych w inteligentnych systemach produkcyjnych. Aspekty techniczne i pozatechniczne”. Kieruje studiami podyplomowymi Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie, obecnie realizowana jest już 16 edycja studiów. Jest promotorem ponad 330 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz ponad 120 prac podyplomowych. Współpracuje z przemysłem.

Zainteresowania naukowe

  • Modelowanie zaawansowanych organizacyjnie i technologicznie systemów produkcyjnych
  • Procesy planistyczno-sterujące w zaawansowanych organizacyjnie i technologicznie systemach produkcyjnych
  • Doskonalenie działalności z wykorzystaniem teorii ograniczeń

Prace dyplomowe – przykładowe obszary tematyczne

  • Doskonalenie procesu produkcyjnego ( z wykorzystaniem m.in. koncepcji Lean, teorii ograniczeń)
  • Organizacja procesu produkcyjnego, również dla nowego produktu
  • Zarządzanie zapasami i magazynem
  • Organizacja stanowisk pracy