dr inż. Bogumiła Strzelecka, doc. PG

Email bogstrze@pg.edu.pl
Numer telefonu 66 - 19
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bogstrze

Zajmowane stanowiska

Docent
Miejsce pracy Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Centrum Nanotechnologii pok.4/19
Numer telefonu 66 - 19
Email bos@mif.pg.gda.pl