mgr Kazimierz Rozwadowski

Email krozw@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 00, 666-010-892
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krozw

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG
Centrum Sportu Akademickiego-Hala Sportowa, 118
Numer telefonu (58) 347 25 00
Email krozw@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Zastępca Dyrektora ds.Dydaktycznych CSA
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG
Centrum Sportu Akademickiego-Hala Sportowa, 118
Numer telefonu 666-010-892
Email krozw@pg.edu.pl