dr hab. inż. Anna Styszyńska, prof. nadzw. PG

Email anna.styszynska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 60 96
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anna.styszynska

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 414
Numer telefonu (58) 348 60 96
Email anna.styszynska@pg.edu.pl

Notka biograficzna

dr hab. Anna Styszyńska - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii. Dominująca tematyka naukowo-badawcza w pracy własnej to:

  • szeroko rozumiana problematyka warunków hydroklimatycznych stref polarnych obu półkul,
  • wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmienność warunków klimatycznych obszaru bałtyckiego,
  • związki poszczególnych elementów klimatycznych i hydroklimatycznych Polski ze zmiennością NAO (North Atlantic oscillation),
  • szacowanie dopływu energii słonecznej do powierzchni o dowolnym nachyleniu i ekspozycji.

 

dr. Anna Styszyńska - assistant professor of earth sciences in the field of geography. The dominant theme of the scientific research work is:

  • broadly understood issue of the hydro-climatological conditions of polar zones of both hemispheres,
  • an impact of atmospheric circulation variability on climatic conditions of the Baltic region,
  • relations of individual elements of Polish climate and hydro-climate with the volatility of the NAO (North Atlantic oscillation),
  • assessing the flow of solar energy to surfaces with any inclination or exposure.