mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz

Email evasol@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 20, 664-164-464
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/evasol

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Języków Obcych
Gmach B pokój 304
Numer telefonu (58) 347 10 20, 664-164-464
Email red@pg.gda.pl