mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz

Email evasol@pg.edu.pl
Numer telefonu 347 23 08, (58) 347 19 21
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/evasol

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Języków Obcych
308 gmach B
Numer telefonu 347 23 08

Pełnione funkcje

Dyrektor Centrum Językow Obcych
Miejsce pracy Centrum Języków Obcych
Gmach B pokój 306
Numer telefonu (58) 347 19 21
Email red@pg.gda.pl