dr inż. Paweł Syty

Email pawel.syty@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 61 34
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/pawel.syty

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach B pokój 413
Numer telefonu (58) 348 61 34

Wiadomość dla studentów

Terminy konsultacji proszę sprawdzać na planie | The lecture office hours (consultations) please check on the schedule.

Materiały dydaktyczne do prowadzonych przeze mnie przedmiotów dostępne są za pośrednictwem platformy eNauczanie | Didactics materials for my lectures are available through the eNauczanie platform:

Pozostałe zasoby:

Notka biograficzna

Zaintereresowania naukowe | Scientific interest

  • Obliczenia relatywistycznych struktur atomowych wielokonfiguracyjną metodą Diraca-Hartree-Focka (MCDHF)  | Calculations of relativistic atomic structures using the multiconfiguration Dirac-Hartree-Fock (MCDHF) method
  • Obliczenia właściwości rozpraszania elektronów na atomach metodą MCDHF oraz J-macierzy | Calculations of scattering properties in scattering of electrons from atoms using the MCDHF and J-matrix methods
  • Obliczenia wkładu elektronów z widma ciągłego do elektrycznych momentów dipolowych (EDM) atomów metodą MCDHF | Calculations of the contribution of the continuum electrons for atomic electric dipole moments (EDM) using the MCDHF method
  • Symulacje propagacji pola elektromagnetycznego w układach plazmonicznych w skali nano metodami różnic skończonych (FDM/FDTD) oraz elementów skończonych (FEM/FETD) | Simulations of electromagnetic field propagation through plasmonics nano-systems, using the finite-difference (FDM/FDTD) and finite-elements (FEM/FETD) methods
  • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe | Artficial intelligence (AI) and machine learning (MLR)

Więcej na stronie Katedry FTiIK | More at the Department's page

Więcej w portalu Most wiedzy | More at the Most wiedzy portal