dr inż. Blanka Jakubowska

Email blanka.jakubowska@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/blanka.jakubowska

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny

Notka biograficzna

Tematyka pracy badawczej: Badanie procesu wrzenia i kondensacji w przepływie w kanałach konwencjonalnych i o małej średnicy perspektywicznych płynów do zastosowań technicznych

Research theme:The investigation of the flow boiling and flow condensation in conventional channels and minichannels of perspective refrigerants for technical applications

Wykaz publikacji/list of publications:

 1. Wajs J., Jakubowska B.: Kolektory słoneczne w budownictwie jednorodzinnym. Część 1. Algorytm obliczeń cieplnych. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 12, 550-554, 2013.
 2. Wajs J., Jakubowska B.: Kolektory słoneczne w budownictwie jednorodzinnym. Część 2. Metoda F-CHART w analizie techniczno-ekonomicznej. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 1, 10-13, 2014.
 3. Jakubowska B.: Metoda f-chart w zastosowaniu do projektu instalacji solarnej w budownictwie jednorodzinnym. Instal, 12(357), 32-36, 2014.
 4. Mikielewicz D., Andrzejczyk R., Jakubowska B., Mikielewicz J.: Comparitive study of heat transfer and pressure drop during flow boiling and flow condensation in minichannels. Archives of Thermodynamics. Vol. 35., nr. 3, 17-37, 2014.
 5. Mikielewicz D., Jakubowska B.: Prediction of flow boiling heat transfer data for R134a, R600a and R290 in minichannels. Archives of Thermodynamics. -Vol. 35., nr. 4, 97-114, 2014.
 6. Mikielewicz D., Jakubowska B.: Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła podczas wrzenia w przepływie dwutlenku węgla. Chłodnictwo, 1-2, 28-34, 2015.
 7. Mikielewicz D., Andrzejczyk R., Jakubowska B., Mikielewicz J.: Analytical model with non-adiabatic effects for pressure drop and heat transfer during boiling and condensation flows in conventional channels and minichannels. Heat transfer engineering -Vol. 37, iss. 13-14, 1158-1171, 2016.
 8. Muszyński T., Andrzejczyk R., Jakubowska B.: Wpływ ekologicznych czynników roboczych na efektywność układu sprężarkowej pompy ciepła, Instal, nr. 2(370), 26-34, 2016
 9. Mikielewicz D., Jakubowska B.: Prediction of flow boiling heat transfer coefficient for carbon dioxide in minichannels and conventional channels, Archives of Thermodynamics. -Vol. 37., nr. 2, 89-106, 2016
 10. Muszyński T., Andrzejczyk R., Jakubowska B.: Wpływ właściwości czynników chłodniczych na straty egzergii w pompie, Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja. -Vol. 47., nr. 5, 195-200, 2016
 11. Andrzejczyk R., Muszyński T., Jakubowska B.: Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz.1// Przemysł Spożywczy. – nr. 9, 12-15, 2015
 12. Andrzejczyk R., Muszyński T., Jakubowska B.: Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz.2// Przemysł Spożywczy. -Vol. 69., nr. 10, 26-30, 2015
 13. Andrzejczyk R., Muszyński T., Jakubowska B.: Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz.3// Przemysł Spożywczy. -Vol. 70., nr. 2, 29-33, 2016
 14. Mikielewicz D., Jakubowska B.: Prediction of flow boiling heat transfer coefficient for carbon dioxide in minichannels and conventional channels// XXII International Symposium,ResearchEducation-Technology 4th Inernational Conference, Low Temperature and Waste Heat Use in Energy Supply System/ Bremen: Hochschule Bremen City University of Applied Sciences, 2015, s.91-96
 15. Mikielewicz D., Jakubowska B.:Calculation method for flow boiling and flow condensation of R134a and R1234yf in conventional and snall diameter channels, Polish Maritime Research, 24 SI(93), s. 141-148, 2017