mgr inż. Karolina Chodnicka-Wszelak

Email karolina.wszelak@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/karolina.wszelak

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 316
Email karolina.wszelak@pg.edu.pl

Notka biograficzna

10.2016-DO DZIŚ

 

Politechnika Gdańska, Środowiskowe Studium Doktoranckie, Wydział Mechaniczny, dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn.

09.2015-01.2016

 

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz (Francja), kierunek: BioCAD.

Stypendium Erasmus.

2015-2016

 

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, kierunek: Mechanika i budowa maszyn, specjalność: Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji maszyn. Uzyskany tytuł magister inżynier.

2011-2015

 

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna, specjalność: Konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka. Uzyskany tytuł inżynier.

 ENGLISH

10.2016-TODAY

 

Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, discipline: Construction and operation of machines. PhD studies.

09.2015-01.2016

 

Ecole Nationale d'Ingenieurs de Metz (France), course: BioCAD.

Erasmus scholarship.

2015-2016

 

Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, course: Mechanics and machine construction, specialization: Computer aided design and operation of machines. Masters.

2011-2015

 

Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, course: Mechanical and medical engineering, specialization: Construction, operation, diagnostics. Engineering studies.