dr hab. inż. Michał Grochowski

Email michal.grochowski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 57, 58 347 23 57
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/michal.grochowski

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 7
Numer telefonu (58) 347 23 57
Email michal.grochowski@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 7
Numer telefonu 58 347 23 57
Email michal.grochowski@pg.edu.pl