mgr inż. Ewa Deptuła

Email ewa.deptula@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ewa.deptula

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Biuro Rektora