mgr Alicja Jaroszuk-Antoniewska

Email alicja.jaroszuk-antoniewska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 05
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/alicja.jaroszuk-antoniewska

Zajmowane stanowiska

Kustosz
Miejsce pracy Sekcja Udostępniania Zasobów Cyfrowych strona www, Biblioteka PG
Gmach B, 204
Numer telefonu (58) 347 11 05