Wanda Makowska

Email wanda.makowska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 99
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wanda.makowska

Zajmowane stanowiska

Samodzielny technik
Miejsce pracy Sekcja Udostępniania Zasobów Cyfrowych strona www, Biblioteka PG
Gmach Główny pokój 71
Numer telefonu (58) 347 12 99