mgr inż. Adam Brzeski

Email adabrzes@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 61 22
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/adabrzes

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Numer telefonu (58) 348 61 22
Email adam.brzeski@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Adam Brzeski obtained M. Sc. degree in computer science in 2011 at Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdańsk University of Technology. In 2011 he also started Ph.D. studies and work on dissertation in the field of automatic analysis of medical endoscopic images. He was first employed at Gdańsk University of Technology in 2009 to praticipate in a research project on medical image analysis and parallel processing (Mayday project), which lasted until 2012. In 2013-2015 he participated in a research project that resulted in deployment of internet platform for medical data sharing dedicated for stroke patients data (IPMed project).

Since 2016 he works as a lecturer at ETI faculty, as well as a computer vision engineer for CTAdventure company. His scientific interests include computer vision, machine learning, neural networks, deep learning, medical imaging and parallel and distributed computing. He authored 38 scientific publications and articles. Selected publications:

  • Adam Brzeski, “Visual Features for Endoscopic Bleeding Detection”, British Journal of Applied Science & Technology, 2014.
  • Adam Brzeski, "Automatic Detection of Nerves in Confocal Corneal Images with Orientation-based Edge Merging", Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology, 2016.
  • Adam Brzeski, Jan Cychnerski, Tomasz Dziubich, Paweł Kaczmarek, “Dependable Integration of Medical Image Recognition Components”, Proceedings of 33rd International Conference Information Systems Architecture and Technology, 2012.
  • Adam Blokus, Adam Brzeski, Jan Cychnerski, Tomasz Dziubich, Mateusz Jędrzejewski, “Real-Time Gastrointestinal Tract Video Analysis on a Cluster Supercomputer”, Complex Systems and Dependability, 2012.

 

Adam Brzeski uzyskał tytuł mgr inż. w 2011 roku na kierunku informatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie oraz prace na nad rozprawą w dziedzinie automatycznej analizy medycznych obrazów endoskopowych. Pracę na Politechnice Gdańskiej rozpoczął w 2009 roku biorąc udział w projekcie badawczym związanym z analizą obrazów medycznych oraz przetwarzaniem równoległym (projekt Mayday), w którym uczestniczył do końca 2012 roku. Następnie w latach 2013-2015 wziął udział w projekcie badawczym zakończonym wdrożeniem platformy wymiany danych medycznych dla ośrodków udarowych (projekt IPMed).

Od 2016 roku pracuje na stanowisku wykładowy na wydziale ETI, a także na stanowisku specjalisty ds. algorytmów analizy i przetwarzania obrazu w firmie CTAdventure. Jego zainteresowania naukowe obejmują widzenie komputerowe, uczenie maszynowe, sieci neuronalne, uczenie głębokie, obrazowanie medyczne oraz przetwarzanie równoległe i rozproszone. Jest autorem 38 publikacji i artykułów naukowych. Wybrane publikacje:

  • Adam Brzeski, “Visual Features for Endoscopic Bleeding Detection”, British Journal of Applied Science & Technology, 2014.
  • Adam Brzeski, "Automatic Detection of Nerves in Confocal Corneal Images with Orientation-based Edge Merging", Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology, 2016.
  • Adam Brzeski, Jan Cychnerski, Tomasz Dziubich, Paweł Kaczmarek, “Dependable Integration of Medical Image Recognition Components”, Proceedings of 33rd International Conference Information Systems Architecture and Technology, 2012.
  • Adam Blokus, Adam Brzeski, Jan Cychnerski, Tomasz Dziubich, Mateusz Jędrzejewski, “Real-Time Gastrointestinal Tract Video Analysis on a Cluster Supercomputer”, Complex Systems and Dependability, 2012.