mgr inż. Mariusz Miler

Email mariusz.miler@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 44
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mariusz.miler

Zajmowane stanowiska

Kanclerz
Miejsce pracy Biuro Kanclerza
Gmach Główny pokój 215
Numer telefonu (58) 347 17 44

Pełnione funkcje

Kanclerz
Miejsce pracy Kanclerz